Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy o stałą obsługę prawną, zaś sposób świadczonej pomocy prawnej zawsze dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów,
 • przygotowywanie i sporządzanie pism na wszelkich etapach postępowania,
 • prowadzenie negocjacji oraz udział w mediacjach,
 • reprezentację przed wszelkimi sądami, organami administracji publicznej, organami samorządowymi,
 • obronę na każdym etapie postępowania karnego, reprezentację pokrzywdzonego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • stałą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • prawa cywilnego, w szczególności: ochrony własności, zniesienia współwłasności, nabycia własności w drodze zasiedzenia, służebności, spadków, działu spadku, odszkodowań;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa;
 • prawa karnego, wykroczeń oraz postępowania wykonawczego, prawa karnoskarbowego;
 • prawa gospodarczego i handlowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa zamówień publicznych;
 • windykacja należności także w formie przedsądowych wezwań, pozasądowych postępowań ugodowych;
 • postępowania egzekucyjnego.

Wysokość honorarium każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem formy świadczonej pomocy prawnej oraz stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie w ramach umowy o stałą obsługę prawną ma w przeważającej mierze charakter ryczałtowy, może też być ustalane w oparciu stawki godzinowe.

Copyright(C) adwokat-armata.pl 2012 All Rights Reserved

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.